بلور-کریستال-چینی-سرامیک
بلورین
مدیریت: فرزین کشوردوست
ظروف بلور و کریستال
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، خ اصلی، بین 10 و 11 شرقی