بانکها و موسسات مالی

پیام

-: 34554074

- .

قزل حصار

ماهدشت

-: 32385211

- .

ماهدشت - بلوار امام خمینی

محمدشهر

-: 36207571

- .

محمدشهر

مرکزی

-: 22222031

منطقه 9 .

خ بهشتی - ابتدای خ دکتر همایون

مرکزی

-: 32241091

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - ابتدای خ دکتر همایون

مشکین دشت

-: 36201560

- .

مشکین دشت

مهرویلا

-: 33503088

منطقه 5 .

45متری گلشهر - نبش درختی

موسسه رازی

-: 34559812

- .

حصارک - موسسه رازی

میدان تره بار

-: 32782219

- .

م تره بار

کارخانه قند

-: 32222590

- .

چ کارخانه قند

بانک صادرات شهید بهشتی

-: 32224036

- .

خ شهید بهشتی - نرسیده به پاساژ آزادی - روبروی بانک رفاه

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات شهید مطهری

-: 34414213

- .

خ شهید مطهری - نبش خ کسری

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات فردیس

-: 36502050

منطقه 3 .

فردیس - فلکه دوم

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات مرکزی

-: 34418829

- .

چ طالقانی

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات مصباح

-: 32224035

- .

ذوب آهن -

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات مهرشهر

-: 33405060

منطقه 4 .

مهرشهر - ابتدای حسین آباد

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

بانک صادرات میدان کرج

-: 32244032

- .

میدان کرج -

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات

کمالشهر

-: 34757676

- .

کمالشهر - خ ولیعصر

کوی ولیعصر

-: 32708150

منطقه 2 .

بین م هفت تیر و م مادر - پایین تراز بیمارستان قائم