بانکها و موسسات مالی
بانک رفاه کارگران فردیس
مدیر:
بانک رفاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس - بین فلکه اول و دوم