بانکها و موسسات مالی

بانک صادرات چهارصد دستگاه

مدیریت: -

- .

چهارصد دستگاه

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

بانک صادرات حصارک

مدیریت: -

منطقه 5 .

حصارک - روبروی خ المهدی

بانکها و موسسات مالی

: بانک صاردات
limited

شرکت نفت

مدیریت: -

منطقه 6 .

شاهین ویلا - ابتدای خ اصلی
limited

بانک صادرات حصارک بالا

مدیریت: -

منطقه 6 .

حصارک بالا - نرسیده به میدان دانشگاه

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

بانک صادرات خلج آباد

مدیریت: -

- .

خلج آباد

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

رجایی شهر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجایی شهر - فاز سه - خ شهرداری
limited

بانک صادرات دانشکده

مدیریت: -

- .

خ دانشکده

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

مهرشهر

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر - بلوار شهرداری
limited

کرج

مدیریت: -

- .

م شهدا - ساختمان شهرداری
limited

بانک صادرات دهقان ویلا

مدیریت: -

- .

دهقان ویلا - مقابل دامپروری

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

بانک صادرات رجایی شهر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجایی شهر - بلوار زرین - بین خ 4 و 5

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

شهید بهشتی

مدیریت: -

منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر - روبروی بازار ملاصدرا
limited

شهید صدوقی

مدیریت: -

منطقه 2 .

خ شهید صدوقی
limited

بانک صادرات رجایی شهر

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجایی شهر - فلکه دوم

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

عظیمیه

مدیریت: -

منطقه 1 .

عظیمیه - 45 متری کاج - چ نیک نژاد
limited

بانک صادرات رسالت

مدیریت: -

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار 45 متری کاج

بانکها و موسسات مالی

: بانک صادرات
limited

علوی

مدیریت: -

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - ابتدای خ آبان
limited

فاز 4

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر - فاز 4 - نبش خ شهید معظمی
limited

فردیس

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - بین فلکه اول و دوم
limited