بانک ها و موسسات مالی
عظیمیه
مدیریت:
بانک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - 45 متری کاج - چ نیک نژاد