بانک ها و موسسات مالی
مهرشهر
مدیریت:
بانک ملی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مهرشهر - بلوار شهرداری