بانکها و موسسات مالی

بانک سپه رجایی شهر - شعبه طالقانی

-: 34424090

منطقه 7 .

رجایی شهر - فلکه اول - به سمت اوقافی -نبش میدان طالقانی

بانک سپه رسالت

-: 32506914

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان مهران

بانک سپه شاهین ویلا

-: 34420440

منطقه 6 .

شاهین ویلا - خ اصلی

بانک سپه شعبه بلوار

-: 36504359

منطقه 3 .

فردیس - فلکه چهارم

بانک سپه شهید آغشته

-: 32233012

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - نبش خ آبان

بانک سپه شهید روزبان

-: 32241319

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چ طالقانی

توانیر

-: 36602600

- .

جاده ملارد - جنب نیروگاه

جهانشیر

-: 34426015

- .

جهانشیر - نبش خ فرمانداری

چالوس

-: 32231972

- .

م کرج - ابتدای خ چالوس

چهل و پنج متری گلشهر

-: 34569887

منطقه 5 .

نبش چهل و پنج متری گلشهر

بانک سپه فردیس

-: 36503824

منطقه 3 .

فردیس - پایین تر از فلکه دوم

حصارک

-: 34551066

منطقه 5 .

حصارک - روبروی سرم سازی

دارابی

-: 32701251

- .

م شهید آجرلو - م والفجر

بانک سپه مارلیک

-: 36452066

- .

مارلیک - نرسیده به میدان مارلیک

دانشگاه آزاد

-: 34418150

منطقه 7 .

رجایی شهر - بلوار موذن - جنب دانشگاه