بانکها و موسسات مالی

شهرک وحدت

-: 36611786
- . شهرک وحدت

شهرک وحدت

-: 36609932
- . شهرک وحدت

شهید بهشتی

-: 32241479
منطقه 9 . خ شهید بهشتی - جنب مخابرات

شهید خورشیدی

-: 34413247
منطقه 7 . رجایی شهر - انتهای سه باندی

شهید مدرس

-: 32241478
منطقه 9 . م کرج - خ تهران - روبروی سینما هجرت

فردیس

-: 36507636
منطقه 3 . فردیس - فلکه سوم

ماهدشت

-: 32382470
- . ماهدشت - 45متری

ماهدشت

-: 32382270
- . ماهدشت - 45 متری

تلفنخانه

-: 32241473
منطقه 9 . خ شهید بهشتی - روبروی خ دکتر همایون

منظریه

-: 36608482
- . جاده ملارد - ایستگاه 110

مهرشهر

-: 33409978
منطقه 4 . مهرشهر - ابتدای بلوار ارم

میدان تره بار

-: 32781446
- . میدان تره بار

کمالشهر

-: 34751150
- . کمالشهر - خ شهید بهشتی - روبروی چلوکبابی پاسارگاد

آموزش کشاورزی

-: 36202835
- . جاده محمدشهر

استاندارد

-: 32807113
- . بعداز م استاندارد - ورودی موسسه استاندارد

باغستان

-: 34413742
منطقه 6 . بلوار اصلی باغستان - نبش گلستان 5

بانک اقتصاد نوین شعبه کرج

ملکی: 2224703
- . میدان شهدا کرج، روبروی خشکشویی سپید

بانک تجارت رجایی شهر

-: 34420719
منطقه 7 . رجایی شهر - ابتدای خ 7

فروغی

-: 32232793
- . ماهدشت - بلوار امام خمینی