بانکها و موسسات مالی

بانک ملت شهرداری

-: 32241471

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - روبروی شهرداری مرکزی

شهرک وحدت

-: 36611786

- .

شهرک وحدت

شهرک وحدت

-: 36609932

- .

شهرک وحدت

شهید بهشتی

-: 32241479

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - جنب مخابرات

شهید خورشیدی

-: 34413247

منطقه 7 .

رجایی شهر - انتهای سه باندی

شهید مدرس

-: 32241478

منطقه 9 .

م کرج - خ تهران - روبروی سینما هجرت

فردیس

-: 36507636

منطقه 3 .

فردیس - فلکه سوم

ماهدشت

-: 32382470

- .

ماهدشت - 45متری

ماهدشت

-: 32382270

- .

ماهدشت - 45 متری

تلفنخانه

-: 32241473

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - روبروی خ دکتر همایون

منظریه

-: 36608482

- .

جاده ملارد - ایستگاه 110

مهرشهر

-: 33409978

منطقه 4 .

مهرشهر - ابتدای بلوار ارم

میدان تره بار

-: 32781446

- .

میدان تره بار

کمالشهر

-: 34751150

- .

کمالشهر - خ شهید بهشتی - روبروی چلوکبابی پاسارگاد

آموزش کشاورزی

-: 36202835

- .

جاده محمدشهر

استاندارد

-: 32807113

- .

بعداز م استاندارد - ورودی موسسه استاندارد

باغستان

-: 34413742

منطقه 6 .

بلوار اصلی باغستان - نبش گلستان 5

بانک اقتصاد نوین شعبه کرج

ملکی: 2224703

- .

میدان شهدا کرج، روبروی خشکشویی سپید

بانک تجارت رجایی شهر

-: 34420719

منطقه 7 .

رجایی شهر - ابتدای خ 7