بانک ها و موسسات مالی
فردیس
مدیریت:
بانک ملی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس - بین فلکه اول و دوم