آرایشگاه آقایان

آرایش و پیرایش گریم داماد

مدیریت: علی جعفرزاده

منطقه 2 .

چهارراه مصباح، اول بلوار امامزاده حسن غربی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه
limited

آقای خاص

مدیریت: اسماعیل صفرزاده

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - ابتدای بلوار شهید فهمیده

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه
limited

پیرایش پارسی

مدیریت: وحید حسنی

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر، پایین تر از چهارراه مصباح، پیرایش پارسی

آرایشگاه آقایان

: پیرایش مردانه
limited

پویا

مدیریت: مجید امرائی

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه
limited

مهران

مدیریت: مهران داودی

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه
limited