آرایشگاه آقایان

آرایش و پیرایش گریم داماد

جعفرزاده : -

منطقه 2 .

چهارراه مصباح، اول بلوار امامزاده حسن غربی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آقای خاص

صفرزاده: 32702397

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - ابتدای بلوار شهید فهمیده

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه

پیرایش پارسی

حسنی: 32824382

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر، پایین تر از چهارراه مصباح، پیرایش پارسی

آرایشگاه آقایان

: پیرایش مردانه

پویا

امرائی : 32818298

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه

مهران

داودی : 32237022

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه