آرایشگاه آقایان
آقای خاص
مدیر: اسماعیل صفرزاده
آرایشگاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - ابتدای بلوار شهید فهمیده