آقای خاص
مدیریت: اسماعیل صفرزاده
آرایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - ابتدای بلوار شهید فهمیده