آرایشگاه آقایان
پویا
مدیریت: مجید امرائی
آرایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح