آرایشگاه آقایان
پیرایش پارسی
مدیر: وحید حسنی
پیرایش مردانه
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر، پایین تر از چهارراه مصباح، پیرایش پارسی