آرایشگاه آقایان
مهران
مدیر: مهران داودی
آرایشگاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن