آرایشگاه آقایان
مهران
مدیریت: مهران داودی
آرایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن