آرایشگاه آقایان
آرایش و پیرایش گریم داماد
مدیریت: علی جعفرزاده
آرایشگاه مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چهارراه مصباح، اول بلوار امامزاده حسن غربی