مهندسی نظارت(دفتر )

مهندسی نظارت(دفتر )

: کلیه خدمات مهندسی از جواز تا پایان کار- طراحی -نظارت-اجرا بازسازی دکوراسیون داخلی کمیته نما

مهندسی نظارت(دفتر )

: دفتر فنی و مهندسی

مهندسی نظارت(دفتر )

: امور ساختمانی و آموزشی دروس تخصصی در بخش ساختمان مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرای کلیه ساختمان ها

مهندسی نظارت(دفتر )

: طراحی و اجرای نمای خارجی - داخلی - طراحی معماری

مهندسی نظارت(دفتر )

: اجرای کلیه ساختمانهای فلزی و بتنی - نقشه برداری و تفکیک اراضی

مهندسی نظارت(دفتر )

: گروه تخصصی نقشه برداری - طراحی - محاسبه - اجرا - نظارت

مهندسی نظارت(دفتر )

: محاسبه - طراحی - اجرا پروژه های عمرانی

مهندسی نظارت(دفتر )

: ساختمان سازی - مقاوم سازی سازه - آسیب شناسی سازه

مهندسی نظارت(دفتر )

: مشاوره - محاسبه - طراحی - نظارت - بازرسی - اجرای کلیه پروژه های عمرانی - برقی - مخابراتی و ...

مهندسی نظارت(دفتر )

: طراحی - مشاور استقرار سیستم های مدیریتی - مدیریت -کنترل پروژه عمرانی و صنعتی

مهندسی نظارت(دفتر )

: دارای رتبه در رشته های ابنیه و راه و باند و اجرای ساختمانهای خصوصی

مهندسی نظارت(دفتر )

: فروش وسائل ساختمانی - نقشه کشی - طراحی - اجزا - نظارت - مشاوره

مهندسی نظارت(دفتر )

: اتوماسیون صنعتی - طراحی - نصب - اجرای تابلوهای صنعتی طراحی -مشاوره - نصب - اجرا و پشتیبانی و ...

مهندسی نظارت(دفتر )

: طراحی محاسبه نظارت و اجرای سازه های بتنی و فلزی