مهندس نظارت

کاپا

مدیریت: مسعود شهیدی

منطقه 5 .

بهشتی - بین 45متری گلشهر و میانجاده - روبروی فروشگاه فرنا

مهندس نظارت

: دفتر فنی و مهندسی
limited

مهندسین مشاور آژند سازه

مدیریت: سهیل فائزی رازی

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش خ قلندری - ساختمان جوادالائمه

مهندس نظارت

: اجرای کلیه ساختمانهای فلزی و بتنی - نقشه برداری و تفکیک اراضی
limited