مهندس نظارت

مهنرسان مشاور آوید

مدیریت: انسیه قربان نژاد

منطقه 9 .

مهرویلا - خ درختی - سه راه تهران - مجتمع امید ایرانیان -

مهندس نظارت

: امور ساختمانی و آموزشی دروس تخصصی در بخش ساختمان مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرای کلیه ساختمان ها
limited