مهندسی نظارت (دفتر)
نقشه نگار
مدیریت: مجاهد
مهندسی ترافیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - میدان طالقانی - خ ارکیده پلاک: 36