مهندسی نظارت (دفتر)
گروه فنی مهندسی ام .اند .اچ
مدیریت:
خانه هوشمند
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه گوهردشت - میدان امام خمینی - بلوار پونه -خ ستاره - مجتمع سعید