پرده سرا

رویال دکور

داستار : 32205969

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - جنب درمانگاه ثریا

پرده سرا

: پرده سرا

سناتور

دلواری : 32774152

منطقه 9 .

مهر ویلا - م مادر - جنب فروشگاه رفاه

پرده سرا

: گالری پرده

نوین

کاووسی : 34656607

منطقه 5 .

خ درختی - بلوار حدادی - بعداز چ پونه - بین کاوه و بهار شرقی

پرده سرا

: پرده

گالری پرده یونیک

چاوشی : 32540014

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - روبروی مدرسه شاهد

پرده سرا

: پرده فروشی

صفایی

احسان و محمد صفایی: 32228680

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - مقابل درمانگاه ثریا

پرده سرا

: پرده سرا

گل سرخ

چهاردولی : 32238816

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - مقابل خ 100 دستگاه

پرده سرا

: گالری پرده

گالری پرده امید

مهری : 32229256

منطقه 1 .

میدان آزادگان - بین چ راه گل آرا و بهار - جنب گلفروشی

پرده سرا

: پرده فروشی

مولوی

سرلک : 32249763

منطقه 1 .

خ برغان - بین بهار و گل آرا

پرده سرا

: پرده

مهدی

مهدلو: 32228278

منطقه 1 .

خ برغان - بعداز چ گل آرا

پرده سرا

: پرده

بلوم

عباسی : 32206042

منطقه 1 .

م آزادگان - ابتدای خ برغان

پرده سرا

: پرده سرا

آلیانس

پروانی : 32217745

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - مقابل درمانگاه ثریا

پرده سرا

: پرده

گالری پرده کلبه

مقتدائی: 32241826-32205725

منطقه 1 .

آزادگان، خ برغان، نرسیده به گل آرا جنوبی

پرده سرا

: پرده سرا

گالری پرده ایپک

اسدی: 32230884

منطقه 1 .

آزادگان، خ برغان، بعد از چهارراه گل آرا

پرده سرا

: بورس انواع پارچه های پرده ای

اونیک

حسن لو : 32246610

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - بعداز چ گل آرا

پرده سرا

: پرده سرا

آذین

فرزانه : 32234564

منطقه 1 .

آزادگان - خ برغان - روبروی خ جباری

پرده سرا

: پرده سرا

دکور برترین

وفقی: 32222950

منطقه 1 .

آزادگان - خ برغان - چ گل آرا - روبروی فروشگاه امیران

پرده سرا

: پرده سرا

گروه تزئینی تاوریژ

محمودی : 32204178

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - نبش کوچه هاشمی نژاد

پرده سرا

: پرده سرا

گالری پرده آتی

اسماعیل آبادی: 32241347

منطقه 1 .

آزادگان، خ برغان، نرسیده به گل آرا

پرده سرا

: گالری پرده

گالری پرده فرهنگ

ارغوانی: 32229837

منطقه 1 .

خ برغان، نبش گل آرای جنوبی

پرده سرا

: پرده

گالری پرده لوتوس

شجاعی: 32202192

منطقه 1 .

خ برغان، مقابل خ جباری

پرده سرا

: گالری پرده