پرده سرا
آیلار
مدیر: عبداله صمدی
گالری پرده
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آزادگان - خ برغان - نرسیده به چ گل آرا