پرده سرا
گالری پرده رومن
مدیر: سامان پورمحمدی
فروش و دوخت پرده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده، بلوار حدادی، نرسیده به چهارراه پونه