پرده سرا
ساحل
مدیر: مصطفی سیف الهی
گالری پرده
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - جنب خ صد دستگاه