پرده سرا
پرده سرای دنیا
مدیر: پیمان پروینی
گالری پرده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده، بلوار حدادی، جنب بلوار محمدی، ساختمان سیروزی