پرده سرا

اویم

قاسمی: 32216890

منطقه 1 .

خ برغان، روبروی صد دستگاه

پرده سرا

: پرده

پرده شیک

نجم السادات یزدی : 32229557

منطقه 1 .

خ برغان - روبروی درمانگاه ثریا

پرده سرا

: پرده فروشی

قصر پرده خورشید

میرزا رضایی : 32217059

منطقه 1 .

پل آزادگان - خ برغان - بعد از گل آرای جنوبی

پرده سرا

: پرده سرا

گالری پرده دیزاین

حاشیه باف : 32247312

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - جنب پیتزا آزادی

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده الیزابت

یزدانی : 32205716

منطقه 1 .

خ برغان - بعد از چ گل آرا - جنب پرده واینا

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده اسپینلو

عباسی : 32247235

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - نبش خ 12 متری انقلاب

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده هارمونی

باقری: 32221318

منطقه 1 .

آزادگان، خ برغان، بعد از چهارراه گل آرا

پرده سرا

: پرده سرا

مهشید

میرجلالی: 32204483

منطقه 1 .

م آزادگان - خ برغان - نرسیده به گل آرا

پرده سرا

: پرده سرا

ست

خلیج زاده: 32247314

منطقه 1 .

آزادگان - خ برغان - نبش چ گل آرا

پرده سرا

: گالری پرده

مهر

خدام : 32205648

منطقه 1 .

آزادگان - خ برغان - نرسیده به گل آرا

پرده سرا

: دوخت و طراحی و اجرا

گالری پرده اسپیناس

غیاثی : 32402732

منطقه 1 .

خ برغان - بعد از گل آرا - نرسیده به بانک ملی

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده اشرافی

مهین روستا : 32224549

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - روبروی مدرسه منتظری

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده سزل

جعفر بیگی : 32250630

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - روبروی خ سلمان فارسی

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده کسری

اوجاقی : 32206028

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - روبروی خ علی محمدی

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پاییزان

مهدلو : 32221258

منطقه 1 .

آزادگان - خ برغان - چ گل آرا

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری بری لنت

مصباح : 32247638

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - مقابل صد دستگاه

پرده سرا

: پرده فروشی

پرده سرای ثامن

گندمی : 32247231

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - مقابل درمانگاه تریا

پرده سرا

: پرده فروشی

گالری پرده دیبا

عبدی : 32248939

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - روبروی صد دستگاه

پرده سرا

: پرده فروشی

پرده سرای سلیمانی

سلیمانی : 32239804

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - روبروی درمانگاه ثریا

پرده سرا

: پرده سرا

پرده ترمه

چگینی : 32238384

منطقه 1 .

خ برغان - جنب پیتزا آزادی

پرده سرا

: پرده فروشی