آژانس باربری-پیک موتوری

باربری گل بار مهرشهر کرج

مدیریت: اصغر وفائی

منطقه 4 .

بلوار امام زاده طاهر

آژانس باربری-پیک موتوری

: حمل بار به تمام نقاط کشور
limited

شرکت حمل ونقل گل بار مهرشهر کرج

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر، بلوار امامزاده طاهر

آژانس باربری-پیک موتوری

: باربری گل بار مهرشهر کرج حمل بار به تمام نقاط کشور گل بارمهرشهر را از 118 بخواهید
limited

ارم بار مهرشهر

مدیریت: جعفر وفائی

منطقه 4 .

مهرشهر، دوم شرقی، نبش کوچه سینا

آژانس باربری-پیک موتوری

: حمل بار واثاثیه منزل باکارگران ورزیده و ماشینهای مسقف شهری وشهرستان
limited

باربری وفایی

مدیریت: امیر وفایی

منطقه 4 .

بلوار ارم، خ 2شرقی

آژانس باربری-پیک موتوری

: حمل بار واثاثیه منزل زنبق بار مهرشهر
limited

باربری زنبق بار مهرشهر

مدیریت: اکبر وفائی

منطقه 4 .

کرج مهرشهر بلوار ارم زنبق

آژانس باربری-پیک موتوری

: حمل بار واثاثیه منزل باکارگران ورزیده و ماشینهای مسقف شهری وشهرستان
limited

هجرت

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر فاز 4 نبش 407
limited

خانه تاکسی

مدیریت: -

منطقه 4 .

فاز 4 - روبروی مسجد جامع
limited

کیان تاکسی

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر کیانمهر خ ولیعصر

آژانس باربری-پیک موتوری

: تاکسی سرویس شبانه روزی
limited

ستاره آبی

مدیریت: -

منطقه 4 .

مهرشهر - کیانمهر - میدان امام - بازارچه مهرگان
limited

گلها

مدیریت: -

منطقه 4 .

فاز 4
limited