گلها
مدیریت:
تاکسی سرویس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فاز 4