باربری گل بار مهرشهر کرج
مدیریت: اصغر وفائی
حمل بار به تمام نقاط کشور
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
بلوار امام زاده طاهر کوچه -شهرک دریا پلاک: -1 طبقه -0 واحد -1