آژانس باربری-پیک موتوری
ارم بار مهرشهر
مدیریت: جعفر وفائی
حمل بار واثاثیه منزل باکارگران ورزیده و ماشینهای مسقف شهری وشهرستان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مهرشهر، دوم شرقی، نبش کوچه سینا
وب سایت رسمی: