اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)

فروشگاه صدا و سیما

خلج: 32226732-32266781
منطقه 9 . خ دانشکده

اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)

: سیستم های صوتی و نور پردازی

اکو مرکزی

هدایتی علی آبادی : 32234094
منطقه 9 . م کرج - خ دانشکده

اکو چنگ

ایمانی : 32250589
منطقه 9 . خ دانشکده

چاووش110

فالی : 32241212
منطقه 9 . خ دانشکده

بهنام

احسانی : 32247490
منطقه 9 . خ دانشکده

دهقانی

دهقانی : 32222587
منطقه 9 . خ دانشکده و روبروی پاساژ دانشکده