اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)
اکو مرکزی
مدیر: ژوبین هدایتی علی آبادی
اکو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م کرج - خ دانشکده پاساژ دانشکده طبقه دوم واحد 7