اکو-آمپلی فایر
دهقانی
مدیریت: مهدی دهقانی
اکو و آمپلی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ دانشکده و روبروی پاساژ دانشکده