اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)
دهقانی
مدیر: مهدی دهقانی
اکو و آمپلی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ دانشکده و روبروی پاساژ دانشکده