اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)
بهنام
مدیر: حمید احسانی
اکو و آمپلی فایر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ دانشکده پاساژ دانشکده طبقه 2+ پلاک: 72