اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)
اکو چنگ
مدیر: محمدحسین ایمانی
اکو و آمپلی فایر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ دانشکده پاساژ دانشکده طبقه دوم پلاک: 66