تراشکاری

تراشکاری

: تراشکاری و ساخت قطعات دقیق

تراشکاری

: ساخت انواع قطعات صنعتی - تراشکاری و فرزکاری

تکنو تراش پیمان

یادگاری -وادی زاده :

- .

تراشکاری

: تراشکاری - ساخت قطعات صنعتی با خدمات تراش و فرز

دیامولد

دلگشایی :

- .

تراشکاری

: خدمات فرز -خدمات تراش

تراشکاری

: ماشین کاری فرز -تراشکاری

میثاق

فراهانی :

- .

تراشکاری

: خدمات فرز -ساخت انواع قالب