تراشکاری
تکنو تراش پیمان
مدیریت: یادگاری وادی زاده
تراشکاری - ساخت قطعات صنعتی با خدمات تراش و فرز