تراشکاری
تکنو تراش پارس
مدیریت: جواد غفوری
ساخت انواع قطعات صنعتی - تراشکاری و فرزکاری