پرده سرا

بیگی

بیگی : 32806222

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - نبش ک رنجی

پرده سرا

: پرده سرا

اطلس

کریم پور : 32722070

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - نرسیده به م فهمیده - جنب شیرینی رویال البرز

پرده سرا

: پرده سرا

آذین 2

ساریخانی : 32249269

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر بین چ مصباح ئ کارخانه قند - روبروی بانک کشاورزی

پرده سرا

: پرده