پرده سرا
بیگی
مدیر: علیرضا بیگی
پرده سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - نبش ک رنجی