پرده سرا
اطلس
مدیر: احمد کریم پور
پرده سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - نرسیده به م فهمیده - جنب شیرینی رویال البرز