-

نوری: -

- .

شهریار، باغستان، خ شالوچه، خ بهشت رضا

گوناگون

: فرآورده های سلولزی

مقیمان

مقیمان : 34439687

منطقه 7 .

گوهردشت - اول سه باندی - مقابل بانک رفاه

گوناگون

: پمپ آب

اسفنج هدایت

میبدی: 34493520

منطقه 8 .

میدان سپاه - روبروی مخابرات - جنب بانک سپه

گوناگون

: پخش اسفنج - فوم - یونولیت

شیمی رنگ

برزگر : 32243597

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - نبش خ فاطمیه

گوناگون

: فروش ملزومات چاپ روی لباس