گوناگون
اسفنج هدایت
مدیر: علی میبدی
پخش اسفنج - فوم - یونولیت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان سپاه - روبروی مخابرات - جنب بانک سپه