اسفنج هدایت

میبدی: 34493520

منطقه 8 .

میدان سپاه - روبروی مخابرات - جنب بانک سپه

گوناگون

: پخش اسفنج - فوم - یونولیت