کفاشی(تعمیرات)

تعمیرات کتونی و کفش ناصر
تعمیر کیف و کفش - کرج - میدان شاه عباسی

مدیریت: موسیوند

- .

کرج ، میدان شاه عباسی ، خیابان فاطمیه ، پاساژ فروتن ، پلاک 13

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کیف و کفش
limited

کفشدوزک

مدیریت: رضا محمدی

منطقه 9 .

م کرج - خ شهید بهشتی - خ دکتر همایون

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کفش
limited

تعمیر کفش