کفاشی(تعمیرات)

تعمیرات کتونی و کفش ناصر - تعمیر کیف و کفش - کرج - میدان شاه عباسی

موسیوند: 32229484

- .

کرج ، میدان شاه عباسی ، خیابان فاطمیه ، پاساژ فروتن ، پلاک 13

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کیف و کفش

کفشدوزک

محمدی: 32200185

منطقه 9 .

م کرج - خ شهید بهشتی - خ دکتر همایون

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کفش