کفاشی(تعمیرات)

تعمیرات کتونی و کفش ناصر - تعمیر کیف و کفش - کرج - میدان شاه عباسی

مدیریت: موسیوند

- .

کرج ، میدان شاه عباسی ، خیابان فاطمیه ، پاساژ فروتن ، پلاک 13

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کیف و کفش
limited