کفاشی(تعمیرات)
کفشدوزک
مدیریت: رضا محمدی
تعمیرات کفش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م کرج - خ شهید بهشتی - خ دکتر همایون پلاک: 68