ظروف کرایه

تشریفات کاوه

کاوه : 34460701

منطقه 7 .

گوهردشت - خ داریوش - بین چ قناد و بلوار انقلاب - نرسیده به مسجد قائم

ظروف کرایه

: ظروف کرایه - اجاره ظروف - سرو انواع غذا - اجاره باغ - ویلا و ...

گروه تشریفات مجالس سارو

مستغنی : 34461377

منطقه 7 .

گوهردشت - خ داریوش - نرسیده به چ قنادی

ظروف کرایه

: خدمات مجالس

تشریفات مجالس مینیاتور

درویشی: -

منطقه 7 .

گوهردشت - خ داریوش -چ اول -روبروی آموزشگاه زبان نصیر

ظروف کرایه

: تشریفات مجالس -مشاور و مجری باشکوهترین مجالس نامزدی عقد و عروسی

مهدی

فرجی: 32233100

منطقه 9 .

خ بهشتی - ابتدای خ محقق

ظروف کرایه

: ظروف کرایه

عاریس دیزاین

موسوی : 32238949-

منطقه 9 .

کرج - ابتدای بهشتی

ظروف کرایه

: تشریفات مراسم