ظروف
مهدی
مدیریت: علی اکبر فرجی
ظروف کرایه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - ابتدای خ محقق