ظروف کرایه
تشریفات مجالس مینیاتور
مدیریت: صالح درویشی
تشریفات مجالس -مشاور و مجری باشکوهترین مجالس نامزدی عقد و عروسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش -چ اول -روبروی آموزشگاه زبان نصیر